គម្រោងបុរី Golden Key បញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ខែ​កក្កដា 25, 2020
Views: 449
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

គម្រោងបុរី Golden Key បញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់ កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

ក្រុមហ៊ុន Realestate.com.kh សូមចូលរួមអបអរសាទរ ដល់គម្រោងបុរី Golden Key ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាការដ្ឋានសាងសង់ កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ វេលាម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹកមិញនេះ............

https://www.realestate.com.kh/km/news/borey-golden-key-ground-breaking-ceremony-discount/

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required