បុរី លន ស៊ីធី ប្រកាសបើកលក់គម្រោងថ្មី ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស និងរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

ខែ​កក្កដា 25, 2020
Views: 458
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

បុរី លន ស៊ីធី ប្រកាសបើកលក់គម្រោងថ្មី ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស និងរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់

បុរី លន ស៊ីធី ប្រកាសបើកលក់គម្រោងផ្ទះវីឡាកូនកាត់ដ៏ថ្មីសន្លាងរបស់ខ្លួន ក្នុងគម្រោង «​បុរី លន ស៊ីធី ឡូតធឺសសាណា» ជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស មិនធ្លាប់មានពីមុនមក អមដោយការចាប់រង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សម្រាប់អតិថិជន។ គោលបំណងសំខាន់របស់អគ្គនាយក លន ស៊ីធី គ្រុប គឺការផ្តល់ជូនអតិថិជននូវលំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈទាន់សម័យ សម្រាប់ការរស់នៅបែបស៊ីវីល័យនិងប្រកបដោយភាពផាសុកភាព.......

https://www.realestate.com.kh/km/news/borey-lorn-city-launch-second-block-with-massive-discount/

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required