ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

ឥណទានទិញផ្ទះ

ខែ​កក្កដា 22, 2020
Views: 699
លេខកូដ: 9844
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ធនាគារកាណាឌីយ៉ា គឺជាធនាគារក្នុងស្រុកដំបូង និងធំជាងគេ ដែល​បាន​ប្រតិបត្តិការអស់រយៈ​ពេល​ជាង​២៥ឆ្នាំ កន្លង​មក​​ហើយ​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាមួយ​នឹង​វិជ្ជាជីវៈ ប្រឹក្សាយោបល់​ជូន​អតិថិជនប្រកប​ដោយ​ទំនុក​ចិត្តខ្ពស់ និង​ជា​ពិសេស​ការ​ផ្តល់​ឥណទានផ្ទះ​ដែល​អាច​ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​ទាំង​ក្នុង​គម្រោង​សហការ​ជាមួយ​ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា និង​ឥណទាន​ផ្ទះទូទៅ ។

ឥណទានផ្ទះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម:

 • ទិញផ្ទះ
 • ផ្ទេរឥណទានផ្ទះពីធនាគារផ្សេង
 • ជួសជុល ឬកែលម្អផ្ទះ
 • សាងសង់ផ្ទះ
 • ទិញយានយន្ត
 • ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម
 • សម្រាប់បង់ការសិក្សា, ដំណើរកម្សាន្ត, រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀត

លក្ខណៈពិសេស:

 • រយៈពេលបង់រំលស់ឥណទាន គឺមាន​រយៈ​ពេល​វែង​
 • មិនគិតកម្រៃសេវាកម្មលើការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ
 • លក្ខខណ្ឌងាយៗ និងសេវាកម្មរហ័ស
 • ទ្រព្យធានាអាចជាប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់
 • ទទួលយកប្រភពចំណូលក្រៅពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
 • ប្រភពចំណូលទូទាត់សងឥណទានអាចជា ប្រាក់បៀវត្ស បុព្វលាភ ពីការជួល ពីអាជីវកម្ម ការប្រាក់​នៃ​ប្រាក់បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​ផ្សេងៗ
លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 969 222
អាស័យដ្ឋាន៖ 12 Phnom Penh
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required