ដីលក់

ខែ​តុលា 9, 2020
Views: 40
តម្លៃ: $2000
ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ: ដី
ទំហំអចលនាទ្រព្យ: 6,364​ m²
តម្លៃ: $2000
Method of Payment:
  • Online Payment
  • Cash On Delivery
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ដីលក់
- តម្លៃ: $ 2,000/m²
- ទីតាំង: ផ្លូវជាតិលេខ១
- ទំហំដី: 6,364​ m²
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ: 012 641 864 / 093 524 600

លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 641 864
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្លូវជាតិលេខ១
ប្រភេទ:      

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required