គម្រោងខុនដូ LEEDON HEIGHTS មានអគារប៉មចំនួន៤ កម្ពស់៣៦ជាន់ ក្បែរផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុខ ចាប់ផ្ដើមទទួលកក់ហើយ ក្នុងម្លៃពិសេស

ខែ​កញ្ញា 26, 2020
Views: 729
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

Phnom Penh - The Luxurious and international-standard Leedon Height Condominium, comprising 4 towers on 1.5 hectare of land in the highly potential part of Phnom Penh, is now opened for booking at special prices, starting from 07 August 2020 onward..........

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required