ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com
  • ទំព័រដើម
  • » មករា អ្នកជំនាញខាងអគ្គិសនី និង អេឡិចត្រូនិច Electrical and Electronics Experts

មករា អ្នកជំនាញខាងអគ្គិសនី និង អេឡិចត្រូនិច Electrical and Electronics Experts

ខែ​មិថុនា 10, 2020
Views: 817
លេខកូដ: 6410
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

មករា អ្នកជំនាញខាងអគ្គិសនី និង អេឡិចត្រូនិច

  • មានទទួលលក់ ទិញ តំឡើង ជួសជុល ម៉ាស៊ីនត្រជាក់​​  ទូរទឹកកក ទូបោកខោអាវ
  • មានតប្រព័ន្ធទឹក និងភ្លើង

ទំនាក់ទំនង៖ 085 698 965 / 069 976 576

Makara Electrical and Electronics Experts

  • Available for sale, freezer, refrigerator, water heater, refrigerator, washing machine and accessory

Contact:​ 085 698 965 / 069 976 576

លេខទូរស័ព្ទ៖ 085 698 965 / 069 976 576
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required