ធនាគារ ភ្នំពេញពាណិជ្ជ

ខែ​កញ្ញា 23, 2020
Views: 303
Method of Payment:
  • Online Payment
  • Cash On Delivery
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

លក្ខខណ្ឌ

• រូបិយ៍ប័ណ្ណ៖ រៀល និង ដុល្លារ

• ទឹកប្រាក់កម្ចី៖ ចាប់ពី 2,000ដុល្លារ ឡើងទៅ

• ​រយៈពេលកម្ចី៖ មានរយៈពេលរហូតដល់ 240 ខែ (20 ឆ្នាំ)

• ទំហំកម្ចី៖ រហូតដល់80%នៃតម្លៃទ្រព្យបញ្ចាំសរុប​

• របៀបសងប្រាក់៖ បង់តាមដំណាក់កាល/បង់រំលស់/រយៈពេលអនុគ្រោះ/បង់ជាចំណែក

• អត្រាការប្រាក់*៖ 7.90% ក្នុងមួយឆ្នាំ

• ទ្រព្យបញ្ចាំ៖ ផ្ទះដែលបានទិញ ឬ អចនទ្រព្យផ្សេងទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក (ប្លង់ទន់ ឬ ប្លង់រឹង)

• Accept Title Deed : Soft / Hard Title Deed

*អត្រាការប្រាក់ អាស្រ័យលើ រយៈពេលកម្ចី និង ទំហំនៃកម្ចី)

* ចំពោះការទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនដៃគូររបស់ធនាគារPPCBank អាត្រាការប្រាក់អាចទាបជាបជាងអាត្រាការប្រាក់ធម្មតា។

លេខទូរស័ព្ទ៖ 023 909 909
អាស័យដ្ឋាន៖ សង្កាត់​ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required