ឃ្លាំងជួល

ខែ​តុលា 28, 2020
Views: 21
តម្លៃ: $2500
ប្រភេទទ្រព្យសម្បត្តិ: ឃ្លាំង
ទំហំអចលនាទ្រព្យ: 20m​ x 30m
តម្លៃ: $2500
Method of Payment:
  • Online Payment
  • Cash On Delivery
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ឃ្លាំងជួល
- តម្លៃ: $ 2,500/ខែ
- ទីតាំង: សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
- ទំហំឃ្លាំង: 20m​ x 30m
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ:​ 012 677 470 / 015 554 424

លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 677 470
អាស័យដ្ឋាន៖ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required