ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

លេខទូរស័ព្ទ

(Smart): 010 / 069 989 222
(Mobitel): 085 / 099 989 222
(Metfone): 031 6 989 222 , 088 989 0007

អ៊ីមែល

info@connectmcgroup.com

អាសយដ្ឋាន

ផ្ទះលេខ ៥០ ផ្លូវ៣៦៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ១
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ