ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សម្ភារៈសំណង់

ខែ​មិថុនា 16, 2020
Views: 573
លេខកូដ: 6770
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

សម្ភារៈសំណង់
- Available for sale: Marble, Granite, an artificial battery
- ទីតាំង: សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
Contact: 098 561 188 / 012 307 998

លេខទូរស័ព្ទ៖ 098 561 188 / 012 307 998
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required