ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

សយ ដារ៉ា (ជាងពិដាន)​​  ceiling

ខែ​មិថុនា 12, 2020
Views: 819
លេខកូដ: 6503
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

សយ ដារ៉ាជាងពិដាន
- ខ្ញុំបាទមានទទួលធ្វើពិដាន
- ទីតាំង: សង្កាត់ទឺកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
សូមទូរស័ព្ទមកលេខ:​​ 0967384332

Soy Dara  make the ceiling 

- Make the ceiling

-​ទីតាំង៖ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

Please call: 0967384332

លេខទូរស័ព្ទ៖ 096 738 4332
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ប្រភេទ:      
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required