ឱកាសវិនិយោគទទួលបានផលចំណេញរហូតដល់ ២៤៥% ពីគម្រោងឆ្នេរតារាចន្ទ

ខែ​កក្កដា 26, 2020
Views: 412
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ឱកាសវិនិយោគទទួលបានផលចំណេញរហូតដល់ ២៤៥% ពីគម្រោងឆ្នេរតារាចន្ទ

សម្រាប់ការវិនិយោគលើលំនៅដ្ឋាន វិនិយោគិនភាគច្រើនតែងតែសម្លឹងមើលទៅលើកត្តាសំខាន់ៗចំនួន២ គឺ អត្រានៃការឡើងថ្លៃ និងប្រាក់ចំណូលរំពឹងទុកពីការជួលអចលនទ្រព្យនោះ។ ក៏ប៉ុន្តែ មុននឹងឈានទៅដល់ចំណុចខាងលើ អ្វីដែលវិនិយោគិនភាគច្រើនតែងតែគិតគូរមុនគេនោះគឺ កត្តាសុវត្ថិភាពនិងភាពស្ថិតស្ថេរនៃអចលនទ្រព្យរបស់ពួកគេ។ កត្តាទាំងពីនេះពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើស្ថេរភាពនយោបាយ គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងកត្តាភូមិសាស្ត្រនៃប្រទេសគោលដៅវិនិយោគនោះ..............

https://www.realestate.com.kh/km/news/Cambodia-Dara-Sakor/

Post New Review

Send Message
Login Required
Send Your Bid
Login Required
Report This Listing
Login Required