ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

ជាងដែក និងកញ្ចក់ Blacksmith

ខែ​មិថុនា 10, 2020
Views: 1028
លេខកូដ: 6419
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ជាងដែក និងកញ្ចក់

ម៉ៅការសាងសង់ដែក​ និងកញ្ចក់គ្រប់ប្រភេទ

លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ 08 6​ 497 070 / 070 232 703 / 010 329 567

ទីតាំង៖ ភូមិច្រេស សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ជាងដែក​ និង កញ្ចក់

Construction of all kinds of steel and glass

Location: Chhor Village, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

Contact phone number : 08​6​ 497 070 / 070 232 703 / 010 329 567

លេខទូរស័ព្ទ៖ 08​6​ 497 070 / 070 232 703 / 010 329 567
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required