ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

Cambodia Estate Agent (CEA)

ខែ​កក្កដា 28, 2020
Views: 575
លេខកូដ: 10044
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ភ្នាក់ងារអចលនៈទ្រព្យកម្ពុជាស៊ីអេអាយមានលក់ដីឡូត៍និងវីឡា

ទំនាក់ទំនង: 077 677 0043 077 677 0043

Location: ទីតាំង៖ ភូមិអូរតាហាំ ១ សង្កាត់ទួលតាឯកក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបង។

 

លេខទូរស័ព្ទ៖ 077 677 0043 077 677 0043
អាស័យដ្ឋាន៖ សង្កាត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបងទីតាំង: ភូមិអូរតាគាំ១ សង្កាត់ទួលតាឯក ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required