ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com

ជាងម៉ៅការសំណង់  Construction Contractor

ខែ​មិថុនា 10, 2020
Views: 1280
លេខកូដ: 6416
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

ក្រុមជាងម៉ៅការសំណង់  Construction Contractor

មានធ្វើផ្ទះល្វែង បន្ទប់ជួល ផ្ទះវីឡា​

មានផ្សារដំបូលដែក និងធ្វើរបង

មានជួលតែកំលាំងពលកម្ម ឬទាំងសម្ភារៈ

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ២២២ ០១៥ / ០៣១ ២២២ ២០ ១៥

ម៉ៅការសំណង

There are apartments, rooms for rent,

villas Welding of metal roofs and fencing

Only rent labor or materials

Contact Phone: 012 222 015/031 222 20 15

លេខទូរស័ព្ទ៖ 012 222 015/031 222 20 15
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required