ស្មាត: 010 / 069 989 222, ស៊ែលកាត: 085 / 099 989 222, មិតហ្វូន: 031 6 989 222 / 088 989 0007info@connectmcgroup.com
  • ទំព័រដើម
  • » វ៉ាន់ សូនី ម៉ាស៊ីនត្រជាក់  Maintenance air con

វ៉ាន់ សូនី ម៉ាស៊ីនត្រជាក់  Maintenance air con

ខែ​មិថុនា 11, 2020
Views: 811
លេខកូដ: 6472
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន
ការពិពណ៌នា:

វ៉ាន់ សូនី ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

- ទិញ លក់ តំឡើង ជួសជុល ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ទូរទឹកកក ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវ
- ទទួលម៉ៅការ នឹងជួសជុលប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើង
- ទីតាំង៖ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទំនាក់ទំនង៖ 010 499 090 / 011 336 055

Maintenance air con
- Buy and sell, Install, fix air conditioner, fridge, Laundry machine
- Get a contractor, Will fix the water and fire system
- ទីតាំង: ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
Contact: 010 499 090 / 011 336 055

លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 499 090 / 011 336 055
អាស័យដ្ឋាន៖ រាជធានី​ភ្នំពេញ​
ទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា
ផ្ញើរសារ
Login Required
រាយការណ៍ទិន្នន័យនេះ
Login Required